Değerlerimiz

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Ürünlerimizin, tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve atılma aşamalarında çevresel etkiler dikkate alınarak, kirlilik kaynağında önlemeye çalışmak,
Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyup uluslararası tavsiyeler doğrultusunda hareket etmek,
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak, 

Atıkların en düşük seviyeye indirilmesinin ve geri dönüşümünün desteklenmesini sağlamak, 

Çevreye zararlı atıkları, kullanılmasını minumuma indirgenmesini sağlamak.