Değerlerimiz

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

• Tüm proseslerde kalite ve verimliliği arttıracak yöntem ve teknikleri uygulamak,
• Sürekli iyileştirme ve proses yaklaşımı ilkeleriyle hareket etmek,
• Tüm faaliyetlerinde doğayı korumak,
• Çevreye saygılı olmak ve kurum içi sosyal dengeyi korumak,
• Toplam kalite yönetimi sistemini bütün çalışanların katılımı ile uygulamak ve geliştirmek,
• Teknolojik gelişmelere uygun eğitim ve kaynakları sağlayarak rekabet üstünlüğünü arttırmak,
• Süreçlerimizi bitmiş ürün kalitemizi en üst seviyede garanti altına alacak şekilde, bilimsel veri toplama ve değerlendirme sistemlerini kullanarak izlemek, kontrol etmek ve sürekli geliştirmek,
• Müşterilerilerimizin beklentilerini tam olarak anlamak ve ürünler hakkında yeterli seviyede bilgilendirmesini sağlamaktır.